Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl
Corona maatregelen

Ter ondersteuning bij het kiezen van een basisschool

Het kiezen van een basisschool valt niet mee. Je wilt de juiste keuze maken, scholen laten zich van hun beste kant zien. Hoe krijg je de informatie die je nodig hebt om een goede afweging te maken? Gebruik deze vragen ter ondersteuning en oriëntatie. 

Zet voor jezelf een aantal zaken op een rijtje. 

Over je kind

 1. Wat zijn de sterke punten van ons kind? Wat heeft ons kind nog te leren?
  Gebruik je eigen gevoel en inzichten. Vraag gerust advies aan degene die jouw kind heeft opgevangen in de afgelopen jaren. Wat zien zij? Welke tips hebben ze? Kennen ze daar een leuke basisschool bij?
 2. Heb je de indruk dat jullie kind langzamer is dan gemiddeld of juist sneller? Weet je welke uitdagingen je dan tegen kunt komen op de basisschool?

Over de randvoorwaarden die je stelt aan de basisschool en eventuele opvang

 1. Kiezen jullie voor een basisschool met een geloofsovertuiging of niet?
 2. Hoe ver van jullie huis mag de basisschool zijn?
 3. Is er opvang nodig? Zo ja voor welke vorm van opvang kiezen jullie dan?
 4. Is de opvang van jullie keuze te realiseren in combinatie met de basisschool die jullie op het oog hebben?
 5. Als je kiest voor buitenschoolse opvang. Vind je het dan belangrijk dat de BSO dezelfde visie heeft als de gekozen basisschool?

Ervaringen en informatie in je omgeving

 1. Waar gaan de kinderen of vriendjes uit de buurt naar school? Wat kunnen die ouders vertellen over de basisschool? Welke positieve of negatieve ervaringen hebben zij opgedaan? Op basis waarvan hebben deze ouders hun keuze gemaakt? 

Vragen over/ aan de basisschool:

Visie en randvoorwaarden

 1. Welke visie heeft de basisschool op kinderen en hun ontwikkeling?
 2. Hoe zorgt deze school ervoor dat duidelijk wordt of ons kind langzamer of sneller is dan gemiddeld? En welke ondersteuning en begeleiding wordt er dan geboden?
 3. Is deze school flexibel genoeg om op de individuele (leer)behoeften van kinderen in te spelen? Hoe doen ze dat dan?
 4. Is deze basisschool in staat om de verschillende leerstijlen te ondersteunen?
 5. Welke buitenschoolse activiteiten worden er door de school georganiseerd? Vanuit welke visie?
 6. Hoe zorgt deze basisschool voor een veilig en sociaal klimaat dat groei en ontwikkeling mogelijk maakt? Is er een klimaat waarin fouten gemaakt mogen worden, zonder daarop te worden afgerekend?
 7. Hoeveel aandacht is er voor ‘niet schoolse vakken’, zoals muziek, creativiteit, drama, techniek?

Ondersteuning van ons kind

 1. Hoe helpt de basisschool kinderen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en behouden?
 2. Heeft ons kind de mogelijkheid om kinderen uit andere groepen te leren kennen?
 3. Heeft ons kind de mogelijkheid om eigen kwaliteiten te laten zien op deze basisschool? Ook als deze buiten het aangeboden onderwijs vallen?

Ouders en contact met school

 1. Krijgen we als ouders de mogelijkheid om bij school betrokken te zijn?
 2. Hoe krijgen we als ouders een indruk van de schoolprestaties van ons kind?
 3. Hoe en wanneer krijgen we bericht van school over bijvoorbeeld de ontwikkelingen van ons kind, extra ondersteuning die ons kind nodig heeft, signalen die ons kind afgeeft?
 4. Hoe kunnen we contact opnemen met de basisschool, de leerkracht, de zorgcoördinator?
 5. Maakt de basisschool gebruik van competenties van ouders? Is er voor ouders een mogelijkheid om hun kennis en kunde te delen met de leerlingen?
 6. Luistert de basisschool naar ons als ouders? Hebben ze oor en oog voor wat wij te vertellen hebben? Willen ze met ons overleggen? Nemen ze onze input mee in de keuzes die ze maken?

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007