Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl
Corona maatregelen

Wat is de manier waarop jij onbewust naar je relaties kijkt? Gebruik deze oefening om daarachter te komen.
En als je wilt is de oefening natuurlijk ook voor een eventuele andere Belemmerende overtuiging te gebruiken.

Van Belemmerende overtuiging naar stimulerende overtuiging.
Van BO naar SO.
(Bron: Alba-academie, opleiding tot coach).

Stap 1.  Bewust worden van de Belemmerende Overtuiging (BO)

Welke zijn de drie belangrijkste belemmerende patronen, programmeringen of overtuigingen die je bij jezelf hebt herkend en erkend?

 1. xxx
 2. xxx
 3. xxx

Stap 2.  Verdiep je bewustzijn over de Belemmerende Overtuiging

Neem de eerste belemmering bij de kop en beantwoord nu de volgende vragen:

 1. Hoe belemmert deze BO mij?
 2. Helpt deze BO mij om mijn doel(en) te bereiken?
 3. Wat heeft deze BO mij ooit in positieve zin opgeleverd?

Stap 3.  De opening: formuleer de achterliggende positieve waarde

Welke positieve waarde zit er achter de BO?

Voorbeeld 1: BO: “Andere mensen zijn belangrijker dan ik”. 
De achterliggende waarde zou bijvoorbeeld kunnen zijn: mensen belangrijk vinden.
Voorbeeld 2: BO: “Ik moet het altijd perfect werk afleveren”. 
De achterliggende waarde zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “streven naar kwaliteit” of “trots zijn op mijn werk”). 

Stap 4.  Formuleer vanuit de achterliggende waarde een stimulerende gedachte

Neem nu de positieve waarde(n) als uitgangspunt. 

Welke stimulerende gedachte(n) kan ik er nu naast zetten?

Stel jezelf vragen als: kan ik me er in vinden? Kan ik er achter staan? Past het bij de waarde die ik zo belangrijk vind? 
Zo niet, zoek dan nog even verder naar de juiste formulering.

Bij voorbeeld 1 zou dat kunnen zijn: ik ben minstens even belangrijk als anderen. 

Bij voorbeeld 2: Ik wil trots zijn op mijn werk en daarom streef ik naar kwaliteit, en soms is goed goed genoeg. Of: Ik vind kwaliteit belangrijk en daarom wil ik leren van mijn vergissingen.

In het begin is zo’n nieuwe gedachte nog onwennig. De nieuwe stimulerende overtuiging (SO) moet nog heel bewust worden gedacht en dat voelt vreemd, en dat lukt ook wel eens niet. In het begin val je regelmatig terug in de oude vertrouwde gedachtegang. Daarom is ook de volgende stap belangrijk:

Stap 5.  Beproef de nieuwe stimulerende overtuiging (SO)

Zeg deze nieuwe stimulerende gedachte zo vaak mogelijk hardop, in volle aandacht voor wat je zegt.

Hoe voelt dat?

Als de SO je geen prettiger gevoel geeft, op z’n minst een heel klein beetje prettiger, zoek dan verder naar een andere stimulans die wel werkt.

Het DOEL van het vinden van SO’s is om meer ruimte te scheppen in je gedachten. Meer ruimte voor andere mogelijkheden om effectiever te functioneren en je prettiger te voelen.

Stap 6.  Herhalen, herhalen, oefenen, oefenen.

Het is heel normaal dat het toepassen van de nieuwe SO niet direct lukt. Vaak val je terug. Maar het is niet zo belangrijk hoe vaak je valt, belangrijker is hoe vaak je weer opstaat. Ook bij dit ‘leren’ van nieuwe, stimulerende overtuigingen geldt:oefening baart kunst. 

Ook ons brein heeft bewuste training nodig, zorg dus dat je jezelf hierin traint. Dit kan onder andere op de volgende manieren:

 • herhaal de Stimulerende Overtuiging (SO) regelmatig hardop, bijvoorbeeld elke keer als je je handen wast, als je naar het toilet gaat of de telefoon neerlegt;
 • schrijf je stimulerende gedachten ergens op waar je ze regelmatig tegen komt, bijvoorbeeld in je agenda, bij de telefoon; sommige mensen lijsten het in;
 • houd een dagboekje bij waarin je je successen opschrijft en ook als het nog niet geheel lukte. Dan kun je analyseren wat er mis ging en hoe je dat de volgende keer anders kunt denken en doen;
 • kom je weer zo’n situatie tegen, neem dan even de tijd. Tussen stimulus en respons zit ruimte. Maak die ruimte zo groot als jij wilt (of nodig hebt);
 • wellicht heb je zelf een goede manier om je brein mentaal te trainen zodat je uiteindelijk de SO onbewust gaat toepassen (onbewust bekwaam).

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007