Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl
Corona maatregelen

Een mooi inzicht aan het einde van een scholingsdag over lichamelijke symptomen:

“Wat ik al de hele dag voel en zie is: Bewust en onbewust kan het zo eenzaam en alleen zijn om iets te dragen. Zo gewend zijn om het alleen te moeten doen, dat is zo ongelooflijk vermoeiend en belastend. Hoe mooi zou het zijn als we van elkaar kunnen zien dat we allemaal dragen en zoeken naar... Dat we niet alleen zijn in wat we doorgaan. Hoe fijn zou het zijn als we in volledige veiligheid en acceptatie bij elkaar terecht kunnen voor een luisterend oor, steun, hulp en tips. Vanuit gezamenlijkheid weten we zoveel meer en kunnen we zoveel meer aan dan alleen. Dan is 1+1=3.

En daarbij geldt dan dat we vaak wel weten dat we kunnen delen, dat we met een stukje van ons gevoel er ook wel ‘bij kunnen komen’. Maar dat het echte diepe, hele diepe besef er vaak toch net niet is. Overlevingsmechanismen hebben een positieve intentie, maar houden ons ook heel geïsoleerd en op onszelf. Heel bijzonder om deze dag mee te mogen maken. Om het onderlinge draagvlak en de kracht die dat geeft te mogen voelen en ervaren. ”

Tijdens de dag werkten we met het boek Psychosomatik und Positive Psychoterapie van Nossrat Peseschkian. Hij geeft aan dat een symptoom je een mogelijkheid biedt:

Problemen aan benen en voeten. De mogelijkheid van een kind om te reageren met een symptoom waardoor opvallend gedrag ontstaat ten einde nu aandacht op zich te vestigen.

Astmatische bronchitis en nerveuze ademhaling. De mogelijkheid om door het symptoom achterstallige aandacht te krijgen.

Slikproblemen en hoesten. De mogelijkheid om conflicten weg te slikken of uit de weg te gaan of om iemand iets toe te blaffen, zonder daarbij met woorden iets uit te spreken.

Slaapstoornissen. De mogelijkheid om wakker te blijven, wie zijn dromen wil verwerkelijken moet altijd wakker zijn.

Diabetes mellitus. De mogelijkheid om de ontbrekende warmte aan jezelf te geven.

Oog- en hoorproblemen. De mogelijkheid om niet alles waar te hoeven nemen, dat is makkelijker dan het geziene/ gehoorde te verwerken.

Huidaandoeningen en allergieën. De mogelijkheid om belastende zaken onder je huid te laten kruipen en vervolgens met behulp van je huid te signaleren. Het kan niet op een andere manier geuit worden. Zo kan er alsnog contact mee gemaakt worden.

Obesitas. De mogelijkheid zich in het hier en nu iets goeds toe te laten komen.

Aandoeningen aan maag en 12-vingerige darm. De mogelijkheid om veel dingen weg te slikken, binnen te vetten.

Hoofdpijn en migraine. De mogelijkheid om spanningen via het hoofd weg te voeren.

Aandoeningen aan galblaas en galstenen. De mogelijkheid om naar buiten toe vriendelijk te zijn, maar inwendig gal te spuwen.

Reumatoïde artritis. De mogelijkheid om spanningen en conflicten motorisch (via zintuigen en het lichaam) te verwerken, om zo de persoonlijke lichaamsbalans te behouden.

In diverse opstellingen werkten we met het verlangen en een symptoom. De mogelijkheden zoals Peseschkian die formuleerde bleken ook in de opstelling zo te werken. Het was heel bijzonder om iemands ‘ogen’ te mogen ‘zijn’ en zo duidelijk te ervaren wat er niet gezien mocht worden. In een andere opstelling zagen we de angst die onder een symptoom schuil kan gaan. Al met al een hele indrukwekkende dag die bij mij het bovenstaande inzicht opriep, 1+1=3.

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007