Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl
Corona maatregelen

Een fijne manier om contact te maken met je eigen innerlijk. 

De workshop

Tijdens de vorige workshop over het Innerlijk Kind kwam er veel los bij de deelnemers. Een aantal van hen vroeg om nog een workshop met dit onderwerp. We planden als groep een nieuwe datum. De groep vond het geen probleem dat er zich nog een aantal extra deelnemers aanmeldden.

Eerste stap

De deelnemers stellen zich voor aan de hand van drie woorden en hun naam. Iedere deelnemer schrijft de eigen woorden op. Tijdens de workshop houden we deze woorden in ons achterhoofd en na afloop van de workshop kijken we gezamenlijk terug op de woorden.

Oefening één - eigen ruimte

We beginnen met een oefening rondom eigen ruimte. Er wordt gewerkt in tweetallen. Persoon A staat stil en ontspant. Persoon B gaat voelen hoe groot en stevig het energieveld van de ander is. Als Persoon B klaar is doet de ander zijn ogen weer open. Er is tijd voor uitwisseling van ervaringen. Daarna draaien de rollen om en gaat Persoon A voelen en sluit Persoon B de ogen.

Fleur heeft met haar ogen dicht gestaan en Gerda heeft gevoeld hoe groot het energieveld rondom Fleur is. Gerda geeft aan dat het energieveld bij het hoofd ongeveer 30cm breed was en vol en zwaar aanvoelde, bij de romp was er een verschil tussen links en rechts. Aan de rechterkant was het energieveld 20cm breed en voelde kwetsbaarder dan aan de linkerkant, waar het 30cm breed en stevig was. Bij de benen werd het energieveld steeds dunner en kwetsbaarder, tot vrijwel tegen het lichaam aan. Gerda is verbaasd en verbijsterd, hoe kan Fleur dit weten? Het klopt dat Gerda moeite heeft om te gronden, ze voelt meer druk van buitenaf aan de rechterkant en haar hoofd voelt overvol. Gerda is geraakt, ze neemt de tijd om haar emoties te voelen en vindt dat tegelijkertijd ook moeilijk. Emoties toon je niet, stel je niet zo aan, kom op sterk zijn. Als ik haar vraag waar ze dat heeft geleerd dan is haar antwoord: van mijn ouders. Mijn vader vond meisjes maar zwak en aanstellers. Mijn moeder wilde voorkomen dat hij boos zou worden en leerde me om in stilte te huilen, waar anderen het niet zouden zien.

Ook bij de andere deelnemers wordt veel ervaren en komen de eerste inzichten naar boven. We nemen even een korte pauze om alles te laten zakken.

Oefening twee - uitreiken naar de ouder

De tweede oefening die we doen gaat over het uitreiken naar de ouder. We werken weer in tweetallen. Persoon A zit tegenover een ouder (zelf te kiezen welke, vader of moeder). Persoon B zit op de stoel van deze ouder. Persoon A probeert op welke manier dan ook contact te maken met de ouder. Persoon B reageert hier niet op. Als Persoon A heeft ervaren wat dit met hem/ haar doet dan mag Persoon B reageren zoals een liefdevolle ouder dat zou doen.

Hanneke zit tegenover haar moeder. Ze ziet er tegenop om de oefening te doen, maar voelt ook heel duidelijk dat ze dit wel wil doen. Als een schuchter kind kijkt ze naar haar moeder. Ze durft nauwelijks in haar ogen te kijken. Heel voorzichtig probeert ze met haar hand contact te maken met haar moeder. Het uitblijven van een reactie is emotioneel voor haar. Ze trekt zich terug, sluit zich af en keert in zichzelf. Na enige tijd probeert ze nogmaals contact te maken en weer komt er geen reactie. Dan komen de tranen, dit kent ze zo goed. Ze huilt en laat komen wat ze voelt. Met Hanneke onderzoek ik samen wat er is gebeurd, we zetten op een rijtje wat ze zojuist heeft ervaren. Dan komt er ruimte om te ademen, ze wordt rustiger en kan naar haar moeder kijken. Ze spreekt uit wat ze wil zeggen en voelt zich rustiger en krachtiger. Maar, er blijft ook de behoefte aan reactie van haar moeder. Dit is het moment waarop ik de representant van haar moeder vraag om te reageren zoals een liefdevolle ouder dat zou doen. Weer is Hanneke emotioneel. Ze ademt diep in en voelt goed hoe dit voelt. We onderzoeken hoe ze dit aan zichzelf kan geven. Ze kan hier kracht uit putten en neemt dit beeld met zich mee. Wat ik vaak zie, zie ik ook nu weer, Hanneke gaat als een ander mens weer op haar plek zitten. Ze is rustiger in haar gezicht en ziet er steviger uit, dat is mooi om te zien.

Resultaat

Ter afsluiting gaan we in een kring zitten. We bespreken hoe ons innerlijke kind heeft geleerd van de boodschappen die we kregen. En dat daar een aanpassing op volgde, een aanpassing op wat er van ons werd verwacht en hoe we ons in die omgeving het beste konden bewegen. Er blijven nieuwe inzichten komen, zeker als we de woorden, waarmee ieder zich heeft voorgesteld, in herinnering nemen. Het begrijpen van jezelf en wat er met je is gebeurd en aan je is verteld blijkt een belangrijke bron van informatie te vormen. Een bron die je helpt om dichter bij jezelf te komen en zachter naar jezelf te kunnen kijken. Vanavond hebben de deelnemers geleerd om vanuit liefde te kijken naar zichzelf en hun innerlijke kind.

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007